Kertas 2

Masa yang diperuntukkan untuk menjawab Kertas 2 ialah dua jam. Markah penuh ialah 100.

(1)Bahagian A : Dibahagi kepada dua iaitu

-Ringkasan : 20 markah

-Pemahaman petikan umum (3 item soalan) : 10 markah

(2)Bahagian B : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan : 20 markah

(3)Bahagian C : Karangan Respons Terbuka (5 item soalan, pilih 1) : 40 markah

(4)Bahagian D : KOMSAS (novel) : 10 markah

*Jumlah markah : 100 markah

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: